skip to Main Content

Politica de confidentialitate

Numele si adresa persoanei responsabile

Persoana responsabila in sensul Regulamentului general privind protectia datelor si al altor legi nationale privind protectia datelor din statele membre, precum si al altor reglementari privind protectia datelor este:

S.C. Union Baumit srl

Adresa: Romania, 031702 Bucuresti, Str. Complexului Nr. 10, bl. 40, ap. 23

Tel.: 0040 761 63 42 81

E-Mail: info@unionbaumit.de

 

Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor

Responsabilul cu protectia datelor al operatorului de date este:

E-mail: info@unionbaumit.de

Telephone: 0040 761 63 42 81

 

Informatii generale privind prelucrarea datelor

 

Domeniul de aplicare a prelucrarii datelor cu caracter personal

In principiu, colectam si utilizam datele personale ale utilizatorilor nostri numai in masura in care acest lucru este necesar pentru furnizarea unui site web functional, precum si a continutului si serviciilor noastre. Colectarea si utilizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor nostri are loc in mod regulat numai cu consimtamântul utilizatorului. O exceptie se aplica in cazurile in care nu este posibil sa se obtina consimtamântul prealabil din motive reale, iar prelucrarea datelor este permisa de reglementarile legale.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

In masura in care obtinem consimtamântul persoanei vizate pentru operatiunile de prelucrare care implica date cu caracter personal, articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR) al UE serveste drept temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

In cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte, temeiul juridic este reprezentat de articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR. Acest lucru se aplica, de asemenea, operatiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru indeplinirea masurilor precontractuale.

In masura in care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru indeplinirea unei obligatii legale la care este supusa societatea noastra, temeiul juridic este reprezentat de art. 6 (1) c GDPR.

In cazul in care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice fac necesara prelucrarea datelor cu caracter personal, temeiul juridic este reprezentat de articolul 6 alineatul (1) litera (d) din GDPR.

In cazul in care prelucrarea este necesara pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unei terte parti, iar interesele, drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate nu prevaleaza asupra interesului mentionat in primul rând, articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR serveste drept temei juridic pentru prelucrare.

Stergerea datelor si perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi sterse sau blocate de indata ce scopul stocarii nu mai este valabil. De asemenea, stocarea poate avea loc in cazul in care acest lucru a fost prevazut de legiuitorul european sau national in regulamentele, legile sau alte dispozitii ale Uniunii care se aplica operatorului. De asemenea, datele vor fi blocate sau sterse in cazul in care expira o perioada de stocare prevazuta de standardele mentionate mai sus, cu exceptia cazului in care este necesar sa se continue stocarea datelor pentru incheierea sau executarea unui contract.

 

Punerea la dispozitie a site-ului web si crearea de fisiere jurnal

 

Descrierea si domeniul de aplicare a prelucrarii datelor

De fiecare data când site-ul nostru este accesat, sistemul nostru colecteaza automat date si informatii de la sistemul informatic al computerului care il acceseaza.

Se colecteaza urmatoarele date:

– Informatii despre tipul de browser si versiunea utilizata.

– Sistemul de operare al utilizatorului

– Furnizorul de servicii de internet al utilizatorului

– Adresa IP a utilizatorului

– Data si ora de acces

– Site-urile web de pe care sistemul utilizatorului acceseaza site-ul nostru web

– Site-urile web care sunt accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul site-ului nostru web

Aceste date sunt, de asemenea, stocate in fisierele jurnal ale sistemului nostru. Aceste date nu sunt stocate impreuna cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru stocarea temporara a datelor si a fisierelor jurnal este art. 6 alin. 1 lit. f GDPR.

Scopul prelucrarii datelor

Stocarea temporara a adresei IP de catre sistem este necesara pentru a permite livrarea site-ului web catre computerul utilizatorului. In acest scop, adresa IP a utilizatorului trebuie sa ramâna stocata pe toata durata sesiunii.

Stocarea in fisierele jurnal se face pentru a asigura functionalitatea site-ului web. In plus, folosim datele pentru a optimiza site-ul web si pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informatiei. In acest context, nu are loc o evaluare a datelor in scopuri de marketing.

Aceste scopuri reprezinta, de asemenea, interesul nostru legitim in prelucrarea datelor in conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f GDPR.

Durata de depozitare

Datele sunt sterse de indata ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. In cazul colectarii de date pentru punerea la dispozitie a site-ului web, acest lucru se intâmpla atunci când sesiunea respectiva s-a incheiat.

In cazul stocarii datelor in fisierele jurnal, acest lucru se intâmpla dupa cel mult sapte zile. Este posibila depozitarea dupa aceasta perioada. In acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt sterse sau instrainate, astfel incât nu mai este posibila atribuirea clientului apelant.

Posibilitatea de opozitie si de indepartare

Colectarea datelor pentru furnizarea site-ului web si stocarea datelor in fisierele jurnal este absolut necesara pentru functionarea site-ului web. Prin urmare, nu exista nicio posibilitate de opozitie din partea utilizatorului.

Utilizarea cookie-urilor

  1. a) Descrierea si domeniul de aplicare a prelucrarii datelor

Site-ul nostru web utilizeaza cookie-uri. Cookie-urile sunt fisiere text care sunt stocate in browserul de internet sau de catre browserul de internet pe sistemul informatic al utilizatorului. Atunci când un utilizator acceseaza un site web, este posibil ca un modul cookie sa fie stocat in sistemul de operare al utilizatorului. Acest modul cookie contine un sir caracteristic de caractere care permite browserului sa fie identificat in mod unic atunci când site-ul web este apelat din nou.

Folosim cookie-uri pentru a face site-ul nostru mai usor de utilizat. Unele elemente ale site-ului nostru web necesita ca browserul apelant sa poata fi identificat chiar si dupa schimbarea paginii.

Urmatoarele date sunt stocate si transmise in cookie-uri:

– Setari de limba

– Articole intr-un cos de cumparaturi

– Informatii de conectare

  1. b) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea cookie-urilor este art. 6 (1) lit. f GDPR.

  1. c) Scopul prelucrarii datelor

Scopul utilizarii modulelor cookie necesare din punct de vedere tehnic este de a simplifica utilizarea site-urilor web pentru utilizatori. Unele functii ale site-ului nostru nu pot fi oferite fara utilizarea de module cookie. Pentru acestea, este necesar ca browserul sa fie recunoscut chiar si dupa o schimbare de pagina.

Avem nevoie de cookie-uri pentru urmatoarele aplicatii:

– Setari de limba

– Articole intr-un cos de cumparaturi

– Informatii de conectare

Datele de utilizator colectate prin intermediul cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic nu sunt utilizate pentru a crea profiluri de utilizator.

Aceste scopuri reprezinta, de asemenea, interesul nostru legitim in prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f GDPR.

  1. d) Durata de stocare, posibilitatea de opozitie si de eliminare

Cookie-urile sunt stocate pe computerul utilizatorului si sunt transmise de catre acesta catre site-ul nostru. Prin urmare, dumneavoastra, in calitate de utilizator, aveti, de asemenea, control deplin asupra utilizarii cookie-urilor. Prin modificarea setarilor din browserul dvs. de internet, puteti dezactiva sau restrictiona transmiterea de module cookie. Cookie-urile care au fost deja stocate pot fi sterse in orice moment. Acest lucru se poate face si in mod automat. In cazul in care cookie-urile sunt dezactivate pentru site-ul nostru web, este posibil sa nu mai fie posibila utilizarea tuturor functiilor site-ului web in toata amploarea lor.

 

Inregistrarea

Descrierea si domeniul de aplicare a prelucrarii datelor

Pe site-ul nostru web, oferim utilizatorilor posibilitatea de a se inregistra prin furnizarea de date cu caracter personal. Datele sunt introduse intr-o masca de introducere a datelor si ne sunt transmise si stocate. Datele nu sunt transmise unor terte parti. Urmatoarele date sunt colectate in timpul procesului de inregistrare:

Nume, prenume, nume de utilizator, parola.

Urmatoarele date sunt, de asemenea, stocate in momentul inregistrarii:

– Adresa IP a utilizatorului

– Data si ora inregistrarii

Consimtamântul utilizatorului cu privire la prelucrarea acestor date este obtinut in cadrul procesului de inregistrare.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. a GDPR, in cazul in care utilizatorul si-a dat consimtamântul.

In cazul in care inregistrarea serveste la indeplinirea unui contract la care utilizatorul este parte sau la punerea in aplicare a unor masuri precontractuale, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrarea datelor este art. 6 (1) lit. b GDPR.

Scopul prelucrarii datelor

Inregistrarea utilizatorului este necesara pentru indeplinirea unui contract cu acesta sau pentru punerea in aplicare a masurilor precontractuale.

– Comenzi si comenzi in magazinul online

Durata de depozitare

Datele sunt sterse de indata ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate.

Acesta este cazul datelor colectate in timpul procesului de inregistrare pentru indeplinirea unui contract sau pentru punerea in aplicare a masurilor precontractuale, atunci când datele nu mai sunt necesare pentru punerea in aplicare a contractului. Chiar si dupa incheierea contractului, poate fi necesara stocarea datelor cu caracter personal ale partenerului contractual pentru a respecta obligatiile contractuale sau legale.

Posibilitatea de opozitie si de anulare

In calitate de utilizator, aveti posibilitatea de a va anula inregistrarea in orice moment. Puteti modifica in orice moment datele stocate despre dumneavoastra.

In cazul in care datele sunt necesare pentru indeplinirea unui contract sau pentru punerea in aplicare a unor masuri precontractuale, stergerea anticipata a datelor este posibila numai in masura in care obligatiile contractuale sau legale nu impiedica stergerea.

Drepturile persoanei vizate

In cazul in care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, sunteti o persoana vizata in sensul GDPR si aveti urmatoarele drepturi fata de operator:

Dreptul de acces

Puteti solicita o confirmare din partea operatorului cu privire la faptul ca datele cu caracter personal care va privesc sunt prelucrate de noi.

In cazul in care are loc o astfel de prelucrare, puteti solicita operatorului sa va furnizeze urmatoarele informatii:

(1) scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal;

(2) categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;

(3) destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal care va privesc;

(4) durata preconizata pentru stocarea datelor cu caracter personal care va privesc sau, in cazul in care nu este posibila furnizarea de informatii specifice in acest sens, criteriile de determinare a perioadei de stocare;

(5) existenta unui drept de a obtine rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, a unui drept de a obtine restrictionarea prelucrarii de catre operator sau a unui drept de a va opune unei astfel de prelucrari;

(6) existenta unui drept de apel la o autoritate de supraveghere;

(7) orice informatii disponibile privind originea datelor, in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata;

(8) existenta unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, in conformitate cu articolul 22 alineatele (1) si (4) din RGPD si, cel putin in aceste cazuri, informatii semnificative cu privire la logica implicata, precum si la domeniul de aplicare si efectele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

Aveti dreptul de a solicita informatii cu privire la faptul ca datele cu caracter personal care va privesc sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala.

tara terta sau catre o organizatie internationala. In acest context, puteti solicita

de a fi informat cu privire la garantiile corespunzatoare in conformitate cu articolul 46 GDPR in legatura cu transferul.

Dreptul la rectificare

Aveti dreptul la rectificare si/sau completare fata de operator in cazul in care datele cu caracter personal prelucrate care va privesc sunt inexacte sau incomplete. Operatorul trebuie sa efectueze rectificarea fara intârzieri nejustificate.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc in urmatoarele conditii:

(1) in cazul in care contestati exactitatea datelor cu caracter personal care va privesc, pentru o perioada care sa permita operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal;

(2) prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si solicitati, in schimb, restrictionarea utilizarii datelor cu caracter personal;

(3) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra aveti nevoie de ele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unor pretentii legale; sau

(4) in cazul in care v-ati opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) GDPR si nu s-a stabilit inca daca motivele legitime ale operatorului prevaleaza asupra motivelor dumneavoastra.

In cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost restrictionata, aceste date pot fi prelucrate – in afara de a fi stocate – numai cu consimtamântul dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi in justitie sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

In cazul in care restrictionarea prelucrarii a fost limitata in conformitate cu conditiile de mai sus, veti fi informat de catre operator inainte de ridicarea restrictiei.

Dreptul la stergere

Obligatia de a sterge

Puteti solicita operatorului sa stearga datele cu caracter personal care va privesc fara intârzieri nejustificate, iar operatorul este obligat sa stearga aceste date fara intârzieri nejustificate daca se aplica unul dintre urmatoarele motive:

(1) Datele cu caracter personal care va privesc nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in alt mod.

(2) Va retrageti consimtamântul pe care s-a bazat prelucrarea in temeiul art. 6 (1) a sau al art. 9 (2) a GDPR si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare.

(3) Va opuneti prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD si nu exista motive legitime imperative pentru prelucrare sau va opuneti prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din RGPD.

(4) Datele cu caracter personal care va privesc au fost prelucrate in mod ilegal.

(5) Stergerea datelor cu caracter personal care va privesc este necesara pentru a respecta o obligatie legala in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului unui stat membru la care este supus operatorul.

(6) Datele cu caracter personal care va privesc au fost colectate in legatura cu serviciile societatii informationale oferite in conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din GDPR..

Informatii catre terti

In cazul in care operatorul a facut publice datele cu caracter personal care va privesc si este obligat sa le stearga in conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din GDPR, acesta ia masuri rezonabile, inclusiv masuri tehnice, tinând seama de tehnologia disponibila si de costurile de punere in aplicare, pentru a informa operatorii de date care prelucreaza date cu caracter personal ca dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, ati solicitat ca acestia sa stearga toate legaturile catre aceste date cu caracter personal sau copiile sau replicile acestora.

Exceptii

Dreptul la stergere nu exista in masura in care prelucrarea este necesara pentru

(1) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare si de informare;

(2) pentru respectarea unei obligatii legale care impune prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului unui stat membru la care este supus operatorul sau pentru indeplinirea unei sarcini de interes public sau in exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;

(3) din motive de interes public in domeniul sanatatii publice, in conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) si (i) si cu articolul 9 alineatul (3) din GDPR;

(4) in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica sau in scopuri statistice in conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, in masura in care dreptul mentionat la litera (a) este susceptibil sa faca imposibila sau sa prejudicieze grav realizarea scopurilor unei astfel de prelucrari; sau

(5) pentru afirmarea, exercitarea sau apararea unor pretentii legale.

Dreptul la informare

In cazul in care v-ati exercitat dreptul de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii impotriva operatorului, operatorul este obligat sa informeze toti destinatarii carora le-au fost divulgate datele cu caracter personal care va privesc cu privire la aceasta rectificare sau stergere a datelor sau la restrictionarea prelucrarii, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau implica un efort disproportionat.

Aveti dreptul de a fi informat de catre operator cu privire la acesti destinatari.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat operatorului intr-un format structurat, comun si usor de citit automat. Aveti, de asemenea, dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fara ca operatorul caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal sa va impiedice, cu conditia ca.

(1) prelucrarea se bazeaza pe consimtamânt in temeiul art. 6 alin. 1 lit. a GDPR sau al art. 9 alin. 2 lit. a GDPR sau pe un contract in temeiul art. 6 alin. 1 lit. b GDPR si

(2) prelucrarea se realizeaza cu ajutorul unor proceduri automatizate.

In exercitarea acestui drept, aveti, de asemenea, dreptul ca datele cu caracter personal care va privesc sa fie transferate direct de la un operator la alt operator, in masura in care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Acest lucru nu trebuie sa afecteze libertatile si drepturile altor persoane.

Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplica in cazul prelucrarii datelor cu caracter personal necesare pentru indeplinirea unei sarcini de interes public sau in exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul.

Dreptul de opozitie

Aveti dreptul de a va opune in orice moment, din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc si care este efectuata in temeiul articolului 6 alineatul (1) literele (e) sau (f) din GDPR; acest lucru se aplica, de asemenea, profilarii bazate pe aceste dispozitii.

Operatorul nu va mai prelucra datele cu caracter personal care va privesc, cu exceptia cazului in care poate demonstra ca exista motive legitime si imperioase pentru prelucrare, care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra, sau daca prelucrarea are ca scop afirmarea, exercitarea sau apararea unor pretentii legale.

In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc sunt prelucrate in scopuri de marketing direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc in scopul unui astfel de marketing; acest lucru este valabil si pentru crearea de profiluri, in masura in care este legata de un astfel de marketing direct.

In cazul in care va opuneti prelucrarii in scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal care va privesc nu vor mai fi prelucrate in aceste scopuri.

Aveti posibilitatea, in legatura cu utilizarea serviciilor societatii informationale, fara a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, de a va exercita dreptul de opozitie prin intermediul unor proceduri automatizate care utilizeaza specificatii tehnice.

Dreptul de a va revoca consimtamântul in temeiul legislatiei privind protectia datelor

Aveti dreptul de a va revoca in orice moment declaratia de consimtamânt in conformitate cu legislatia privind protectia datelor. Revocarea consimtamântului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamântului pâna la revocare.

 

Decizia automatizata in cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri

Aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata – inclusiv crearea de profiluri – care produce efecte juridice in ceea ce va priveste sau care va afecteaza in mod similar si semnificativ. Acest lucru nu se aplica in cazul in care decizia

(1) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dumneavoastra si operator,

(2) este permisa pe baza dispozitiilor legale ale Uniunii sau ale statelor membre de care apartine operatorul, iar aceste dispozitii legale contin masuri adecvate pentru a va proteja drepturile si libertatile, precum si interesele dvs. legitime; sau

(3) se face cu consimtamântul dumneavoastra explicit.

Cu toate acestea, aceste decizii nu se pot baza pe categorii speciale de date cu caracter personal in conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din RGPD, cu exceptia cazului in care se aplica articolul 9 alineatul (2) literele (a) sau (g) si au fost luate masuri adecvate pentru a proteja drepturile si libertatile, precum si interesele dumneavoastra legitime.

In ceea ce priveste cazurile mentionate la alineatele (1) si (3), operatorul ia masuri rezonabile pentru a proteja drepturile si libertatile, precum si interesele dumneavoastra legitime, inclusiv cel putin dreptul de a obtine interventia unei persoane din partea operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Fara a aduce atingere oricarei alte cai de atac administrative sau judiciare, aveti dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, in special in statul membru in care va aveti resedinta, locul de munca sau locul presupusei incalcari, in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc incalca RGPD.

Autoritatea de supraveghere la care a fost depusa plângerea informeaza reclamantul cu privire la statutul si la rezultatul plângerii, inclusiv cu privire la posibilitatea unei cai de atac judiciare in temeiul articolului 78 din GDPR.

Back To Top